Responsive Website Design for hotels

Boost your revenue from direct booking
HOTEL WEBSITE REDESIGN

HOTEL WEBSITE REDESIGN

พร้อมบริการอัพเดทเว็บไซต์ฟรี 1 ปี

ราคา 15,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ค่าบริการรวม

 • Responsive Design รองรับการเปิดใช้งานบนทุกอุปกรณ์ PC, Smartphone, Tablet.
 • บริการอัพเดท เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ 10 ครั้ง/ปี
 • จำนวน 1 ภาษา / จำนวนหน้า ไม่เกิน 15 หน้า/เว็บไซต์/ภาษา
 • เกิน 15 หน้า คิดค่าบริการเพิ่ม 800 บาท/หน้า
 • ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ใช้ระยะเวลาในการทำเว็บไซต์ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ตกลงใช้บริการ
Hotel Website + Booking Engine

All-In-One Package

Hotel Website + Booking Engine

ทำเว็บไซต์พร้อมติดตั้งระบบการจองฟรี 1 ปี
จ่ายครั้งเดียวจบ ไม่มีค่าเช่ารายเดือน ไม่มีค่าคอมมิชชั่นต่อ Booking

เริ่มต้น 35,000 – 45,000 บาท/ปี
(ยังไม่รวม Vat 7%: เฉลี่ยจ่ายเพียงเดือนละ 2,250 บาท)

โปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับโรงแรม Redesign Website ให้เว็บไซต์สวย ดูทันสมัยขึ้น พร้อมติดตั้งระบบการจองบนหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถจองห้องพัก เช็คสถานะห้องว่าง และราคาได้เอง ประหยัดเวลาในการตอบข้อความ อีเมล์

ค่าบริการรวม

 • Responsive Design รองรับการเปิดใช้งานบนทุกอุปกรณ์ PC, Smartphone, Tablet.
 • บริการอัพเดท เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ 10 ครั้ง/ปี
 • จำนวน 1 ภาษา / จำนวนหน้า ไม่เกิน 10 หน้า/เว็บไซต์/ภาษา
 • เกิน 10 หน้า คิดค่าบริการเพิ่ม 800 บาท/หน้า
 • ติดตั้งระบบการจองบนหน้าเว็บไซต์ 1 ปี
 • ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ใช้ระยะเวลาในการทำเว็บไซต์พร้อมติดตั้งระบบการจองไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ตกลงใช้บริการ

โปรนี้สำหรับ 5 โรงแรมแรกที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์

ตกลงใช้บริการภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2565
  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Our Portfolio

  A showcase of our works