ลด 5,000 ทุกแพคเกจ

 • Start up เหลือ 6,900 บาท
 • Business Model เหลือ 19,000 บาท
 • Shopping Online เหลือ 25,000 บาท
 • E-commerce Store เหลือ 39,000 บาท
 • ฟรี จดโดเมน เว็บโฮสติ้งและ SSL ฟรี 1 ปี
 • ฟรี SSL (https) 1 ปี
 • ฟรี จดโดเมน (.com) และเช่าพื้นที่เว็บโฮสติ้ง 2 GB 1 ปี
  (** ไม่รวมอีเมล์โฮสติ้ง)

หมายเหตุ:

 • ค่าบริการทำเว็บไซต์ข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ราคาค่าบริการต่ออายุ SSL (https) จดโดเมน (.com) และพื้นที่เว็บโฮสติ้ง 2 GB
  ในปีต่อไป 2,500 บาท/ปี (ยังไม่รวม Vat 7%)

กรอกรายละเอียดรับข้อเสนอพิเศษและใบเสนอราคา  PORTFOLIO

  A showcase of our works