ตกลงใช้บริการทำเว็บไซต์กับ เอสพี ดีไซน์ มาร์เก็ตติ้ง
ภายใน 31 สิงหาคม 2564

ลด 50% ทุกแพคเกจ

 • Start up เหลือ 9,500 บาท
 • Business Model เหลือ 14,500 บาท
 • Shopping Online เหลือ 19,500 บาท
 • E-commerce Store เหลือ 27,500 บาท
 • ฟรี จดโดเมน เว็บโฮสติ้งและ SSL ฟรี 1 ปี
 • ฟรี SSL (https) 1 ปี
 • ฟรี จดโดเมน (.com) และเช่าพื้นที่เว็บโฮสติ้ง 2 GB 1 ปี
  (** ไม่รวมอีเมล์โฮสติ้ง)

หมายเหตุ:

 • ค่าบริการทำเว็บไซต์ข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ราคาค่าบริการต่ออายุ SSL (https) จดโดเมน (.com) และพื้นที่เว็บโฮสติ้ง 2 GB
  ในปีต่อไป 2,500 บาท/ปี (ยังไม่รวม Vat 7%)

กรอกรายละเอียดรับข้อเสนอพิเศษและใบเสนอราคา  PORTFOLIO

  A showcase of our works