SP Design Marketing ตอบโจทย์ธุรกิจโรงแรม

“เวลาทำเว็บไซต์ให้โรงแรมบอกกับลูกค้าเสมอว่า ต้องทำการตลาดควบคู่กันไปด้วย รวมถึงการให้สิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจมาซื้อโดยตรงกับทางโรงแรมเอง เช่น ส่วนลดค่าห้องพัก ค่าอาหารที่ลูกค้าจะได้เฉพาะการจองโดยตรงเท่านั้น”

Session Conversion Rate คืออะไร

หลังจากปล่อยให้คนใช้งาน Google Analytics รอคอยกันมานาน ตอนนี้ Conversion Rate ถูกนำกลับมาให้ใช้งานใน GA4 แล้ว แต่การกลับรอบนี้ GA4 ให้ Conversion Rate มาถึง 2 ค่า คือ Session Conversion Rate และ User Conversion Rate โดยที่วิธีการคำนวนนั้นจะแตกต่างกัน และแตกต่างจาก Conversion Rate ใน GA3 เวอร์ชั่นก่อนหน้าด้วย ซึ่งเรื่องนี้จำเป็นต้องทำความเข้าใจ Definition และวิธีการคำนวนให้ถูกต้องจริงๆ ไม่เช่นนั้นก็อาจจะทำให้ตีความผิดได้ง่ายๆ       Session Conversion Rate คืออะไร โดย Definition ที่ Google อธิบายไว้ในบทความ Session Conversion Rate คือ สัดส่วนของ Session…