หลังจากปล่อยให้คนใช้งาน Google Analytics รอคอยกันมานาน ตอนนี้ Conversion Rate ถูกนำกลับมาให้ใช้งานใน GA4 แล้ว แต่การกลับรอบนี้ GA4 ให้ Conversion Rate มาถึง 2 ค่า คือ Session Conversion Rate และ User Conversion Rate โดยที่วิธีการคำนวนนั้นจะแตกต่างกัน และแตกต่างจาก Conversion Rate ใน GA3 เวอร์ชั่นก่อนหน้าด้วย ซึ่งเรื่องนี้จำเป็นต้องทำความเข้าใจ Definition และวิธีการคำนวนให้ถูกต้องจริงๆ ไม่เช่นนั้นก็อาจจะทำให้ตีความผิดได้ง่ายๆ

 

 

 

Session Conversion Rate

คืออะไร โดย Definition ที่ Google อธิบายไว้ในบทความ Session Conversion Rate คือ สัดส่วนของ Session ที่มี Conversion Event เกิดขึ้น หารด้วย Total Sessions ซึ่งตรงนี้ถ้าทำความเข้าใจให้ดีแล้ว จะรู้ว่าวิธีการคำนวนนั้นแตกต่างจาก GA3 อย่างชัดเจน เพราะ GA3 นั้นจะนำจำนวน Conversions ทั้งหมดมาหารด้วย Total Sessions ขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพดังนี้นะครับ

สมมุติในช่วงเวลาหนึ่งมี

  • User เข้าเว็บไซต์ 80 users
  • Sessions เกิดขึ้นทั้งหมด 100 sessions จาก 80 users
  • มี 7 sessions ที่สร้าง Conversion ขึ้นรวมกันทั้งหมด 10 Conversions (มี 3 sessions ที่สร้าง 2 conversions และ มี 4 sessions ที่สร้าง 1 conversion )

ดังนี้ในเคสตัวอย่างนี้ GA3 Conversion Rate จะเท่ากับ 10% แต่ใน GA4 Session Conversion Rate จะเท่ากับ 7% เท่านั้น เรื่องนี้ต้องระวังเข้าใจผิดนะครับ ใน GA4 นั้นหลายๆ เรื่องไม่สามารถนำความเข้าใจเดิมๆ จาก GA3 มาใช้งานได้ และในกรณีนี้ถ้าเอามาเทียบตัวเลขกัน GA4 จะมีค่าที่น้อยลง ซึ่งหากเราไม่เข้าใจก็จะไม่สามารถอธิบายให้คนอื่นฟังได้ว่าทำไมตัวเลขดูแย่ลง

User Conversion Rate คืออะไร

User Conversion Rate มีวิธีการคำนวณโดยนำ จำนวน User ที่สร้าง Conversion Event หารด้วย Total Users ขอยกตัวอย่างจากเคสแรกโดยสมมุติว่า 7 sessions ที่สร้าง Conversion นั้น เกิดจาก User เพียง 5 Users ค่า User Conversion Rate เมื่อนำ 5 Users ที่สร้าง Conversion มาหารด้วย 80 Users ก็จะมีค่าเท่ากับ 6.25% เท่านั้น
โดยสรุปจากเคสที่ยกตัวอย่างตัวเลขทั้ง 3 ค่าจะแตกต่างกันดังนี้

  • GA3 conversion rate = 10%
  • GA4 session conversion rate = 7%
  • GA4 user conversion rate = 6.25%

ขอบคุณข้อมูลจาก https://googleanalyticsthailand.com/